Fjernes PSO vil dansk elforbrug udlede mere CO2

Nyhed
26. september 2016

Beregninger i et nyt notat fra Klimarådet viser, at Danmarks elforbrug vil stige, hvis PSO’en fjernes fra eleregningen. Det kan føre til større CO2-udledninger. Det sker som følge af et øget elforbrug, der vil blive dækket ind via strøm produceret på fossile brændsler.  

I regeringens helhedsplan for 2025 foreslås det, at PSO-tariffen, der finansierer omstillingen til vedvarende energi, fjernes. PSO går blandt andet til at sikre en minimumspris på el fra vindmøller. Fjernes PSO bliver strøm billigere, og det vil medføre en stigning i elforbruget. Og da det øgede strømforbrug produceres med kul og naturgas, vil det også medføre en stigning i drivhusgasudledningerne på ca. 3.1 mio. tons CO2 om året.

Omstillingen til vedvarende energi finansieres via PSO-tariffen, der betales af alle danske elforbrugere, uanset om de er private eller virksomheder. Beregninger viser, at det hovedsaligt er virksomhederne, der vil øge forbruget af strøm og dermed også forårsage øgede CO2-udledninger på omkring 2 mio. tons CO2 om året.

EU-Kommissionen har sagt, at den nuværende danske ordning er i strid med statsstøttereglerne, og regeringen forsøger derfor at finde en løsning, der lever op til EU’s krav. Klimarådet har anbefalet at PSO’en ikke fjernes, da der findes alternative ordninger til finansiering af PSO-omkostningerne, der også vil kunne godkendes af EU-Kommissionen.

Notatet Større elforbrug giver øget CO2-udledning kan downloades via menuen

Klik her for at læse Klimarådets notat Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen

Klik her og læs Klimarådets PSO-analyse Midt i en energiomstilling – udfordringer og løsninger for den danske PSO-ordning samt tilhørende faktaark