Præsentation af Klimarådets analyse af EU's kvotesystem

Nyhed
10. marts 2017

Journalister inviteres til en teknisk gennemgang af Klimarådets kommende analyse af det europæiske CO2-kvotesystem. Præsentationen finder sted torsdag d. 16. marts kl. 10.30-11.30. 

Klimarådets analyse af det europæiske kvotesystem fokuserer på systemets konsekvenser for dansk klimapolitik og forholder sig til tre centrale spørgsmål:

  1. Har det en gavnlig effekt på klimaet og skaderne fra klimaforandringer, at Danmark giver støtte til vedvarende energi og energibesparelser inden for kvotesektoren?
  2. Selv hvis der er en klimaeffekt af at støtte vedvarende energi i kvotesektoren, vil det så være mere gavnligt at bruge pengene på at annullere kvoter i stedet?
  3. Bør Danmark bruge kvoteannullering frem for andre tiltag til at opfylde målet i ikke-kvotesektoren?


Analysen offentliggøres torsdag d. 16. marts. Samme formiddag vil Klimarådets formand Peter Birch Sørensen gennemgå analysens forudsætninger og hovedkonklusioner samt deres betydning for dansk klimapolitik. Journalister med pressekort er meget velkomne til at deltage i præsentationen, der finder sted: 

Torsdag d. 16. marts kl 10.30-11.30 i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K 

Tilmelding til præsentation af Klimarådets analyse af kvotesystemet sker med navn og medie på mail@klimaraadet.dk – frist for tilmelding er onsdag d. 14. marts.